Phòng thí nghiệm động vật

Tai nạn và Phòng ngừa Thí nghiệm Động vật trong Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Động vật

kiểm tra nhiễm trùng nimal của vi sinh vật gây bệnh là một điểm phòng ngừa rủi ro quan trọng đối với các tai nạn về an toàn sinh học. Mầm bệnh do động vật nhiễm bệnh mang theo có thể lây nhiễm cho nhân viên thí nghiệm